Celebrating 30 Years
MSI - Mario Schwarzenberg Insurance Services Inc.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Najprostsze zabezpieczenie dla bliskich i partnerów w interesach

Ubezpieczenie terminowe może zapewnić ochronę w najbardziej niebezpiecznym okresie życia, np. w okresie, kiedy przypada spłata wysokiego kredytu lub innego zobowiązania finansowego. Jest przeznaczone dla osób między 18 a 70 rokiem życia.

Jeżeli masz zobowiązania finansowe w stosunku do rodziny, swoich znajomych, partnerów w interesach, banku lub instytucji kredytowych Terminowe ubezpieczenie na życie jest najtańszym ubezpieczeniem dla ciebie. Zapewnia ono wypłatę świadczenia osobom lub instytucjom wskazanym przez ubezpieczonego tylko w przypadku jego śmierci. Pieniądze z polisy mogą być wykorzystane również do spłaty podatku spadkowego. Mogą też posłużyć jako zastąpienie utraconego dochodu w sytuacji odejścia jednego z żywicieli rodziny. Wysokość świadczenia wybiera się stosownie do własnych potrzeb, np. może to być kwota wziętego kredytu.

Korzyści:

§ Tanie ubezpieczenie na wysokie sumy.

§ Mozliwosc zmiany na ubezpieczenie stałe bez medycznych pytań.

§ Gwarancja wypłaty kwoty widniejącej na polisie w razie śmierci ubezpieczonego.

§ Możliwość zwiększenia świadczenia podstawowego dzięki wykupieniu umów dodatkowych:

1. Zwiększenie wypłaty świadczenia w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

2. Przejęcie opłacania składek w sytuacji wystąpienia niezdolności do jakiejkolwiek pracy zarobkowej wskutek trwałego i całkowitego inwalidztwa.

3. Wypłata świadczenia w przypadku zachorowania [nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, wykonanie bypass, przeszczepienie narządów].

§ Polisa działa na całym świecie.

§ Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub spadkowym.

Wracaj do strony glownej