Celebrating 30 Years
MSI - Mario Schwarzenberg Insurance Services Inc.

Stałe ubezpieczenie na życie

Gwarantowany kapitał na przyszłość i ochrona na co dzień

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób między 20 a 80 r.ż. Stałe ubezpieczenie na życie oferuje bezterminowe pokrycie.  Niekture ubezpieczenia stałe oferują element oszczędnościowy i masz prawo do udziału w zysku wypracowanym przez towarzystwo. Otrzymany kapitał może być do wykorzystania na emeryturze (jedną z możliwości jest uzupełnie renty za otrzymane świadczenie).

Korzyści:

§ Gwarancja otrzymania kwoty określonej w polisie w razie smierci.

§ Możliwość zwiększenia świadczenia podstawowego dzięki wykupieniu umów dodatkowych:

1.   Zwiększenie wypłaty świadczenia w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

2.   Przejęcie opłacania składek w sytuacji wystąpienia niezdolności do jakiejkolwiek pracy zarobkowej wskutek trwałego i całkowitego inwalidztwa.

3.   Wypłata świadczenia w przypadku poważnego zachorowania [nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, wykonanie bypass, przeszczepienie narządów].

§ Dopisanie do sumy ubezpieczenia kwoty wynikającej z udziału w zysku z inwestycji rezerw ubezpieczeniowych.

§ Stała określona składka.

§ Zniżki za wysokość i częstotliwość opłacania składki.

§ W razie trudnej sytuacji finansowej i niemożności opłacania składek możliwe jest po paru latach polisowych kontynuowanie umowy w formie ubezpieczenia bezskładkowego.

§ Polisa działa na całym świecie.

§ Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub spadkowym.

Wracaj do strony glownej